April 2009

EUR. COMM. HUNGARIAN HUMAN RIGHTS CENTRAL EUROPE

Sinds 1947 is de bevolking van TranssilvaniŽ onderworpen geweest aan een politiek van gedwongen assimilatie en roemanisatie. Het hoogtepunt van deze ethnocide bestond uit het voornemen van de Roemeense dictator Ceauşescu om woongebieden van de Hongaarse gemeenschap te vernietigen. Mensenrechtenschendingen en pesterijen tegen de Hongaarstalige staatsburgers van RoemeniŽ waren aan de orde van de dag. Zelfs na de val van de dictatuur werd er in 1990 door de Roemeense machthebbers in de voormalige autonome Hongaarse provincie een progrom tegen de Hongaarstalige bevolking van TranssilvaniŽ georganiseerd.

1. Politieke en etnische grenzen verschillen in Europa.

Postbus 2492†† 5202 CL

Ďs Hertogenbosch†

Tel:  +31 (0) 87 8724745

Info@hungarian-human-rights.eu††††

http://www.hungarian-human-rights.eu

 

Analyse: RoemeniŽ maakt haar eigen inwoners tot tweederangsburgers.

 

Het cadeau geven van een paspoort, op grond van etniciteit ondermijnt de gelijkwaardigheid van Roemeense staatburgers onderling. Zo geeft Basescu, de Hongaarstalige bevolking van ServiŽ en OekraÔne geen Roemeens paspoort, waarmee hij de praktijk van discriminatie van haar eigen burgers tot een wet heeft verheven. Bovendien is in de republiek van MoldaviŽ het hebben van een tweede nationaliteit verboden. Alle Moldavische staatsburgers die een Roemeens paspoort aanvragen, zijn door deze handeling geen Moldavisch staatsburger meer. Hierdoor ontstaan een situatie, waarin RoemeniŽ eigenlijk een stuk land annexeert. Dit is een zeer grove provocatie, een schending van het internationaal recht, het gaat tegen de wetgeving van de Europese Unie in en zorgt voor het oplaaien van etnische spanningen in de regio.

Figuur 1. Autonome Talen in Europa.† Voor meer INFORMATIE KUNT U OP DE AFBEELDINGEN KLIKKEN. HET HONGAARSE TAALGEBIED IN TranssilvaniŽ IS MET ROOD OMCIRKELD.

Indien men de politieke grenzen van Europa vergelijkt met de grenzen van de autonome talen, dan ziet men grote verschillen. Zo bestaan er in RoemeniŽ grote Hongaarstalige gebieden. Dit komt omdat Noord-TranssilvaniŽ, sinds 1947 onder Roemeens bestuur is geplaatst, zonder dat de bevolking zich hierover mocht uitspreken. In 1944 werd er echter ook een gebied bij de Sovjet-Unie gevoegd. Dit gebeid staat nu bekend als MoldaviŽ. De meerderheid van de† autonome bevolking van MoldaviŽ is Roemeenstalig, evenals dat de meerderheid van de autonome bevolking van Noord-TranssilvaniŽ Hongaarstalig was. De Hongaren gingen slapen in Hongarije en werden wakker in RoemeniŽ. Bij de vrede van Parijs uit 1947 werd er namelijk geen rekening gehouden met de etnische grenzen, iets wat in het Europa van na de tweede wereldoorlog tot op de dag van vandaag zeer veel problemen heeft geleid.

2. Etnische zuiveringen in Noord TranssilvaniŽ.

3.Toetreding tot de Europese Unie.

Sinds de toetreding tot de Europese unie in 2007 heeft de autonome bevolking van Noord-TranssilvaniŽ meer lucht gekregen. Zo mag de autonome bevolking haar eigen taal, weliswaar met beperkingen, gebruiken, een recht dat helaas alleen op papier bestaat. Tot op de dag van vandaag worden ouden van dagen en kinderen van maatschappelijke deelname uitgesloten, door de autoriteiten van hun eigen land. Dit alleen omdat ze de taal spreken van het land waarin ze zijn geboren.  In andere Europese landen zoals ItaliŽ en Finland, maar ook bijvoorbeeld BelgiŽ hebben autonome linguÔstische minderheden verregaande autonomie.

5. Roemeens staatburgerschap voor MoldaviŽrs.

6. Annexatie van MoldaviŽ ?

Na de vrede van Parijs werd Noord-TranssilvaniŽ immers aan RoemeniŽ toegevoegd, en werd MoldaviŽ aan de Sovjet-Unie toegevoegd. De Roemeense politiek heeft altijd de belangstelling van het EU buurland Hongarije voor haar eigen Hongaarstalige bevolking zeer kritisch bejegend. De Roemeense regering is op zijn zachts gezegd zeer hypocriet in deze zaak. Bovendien wil de groot RoemeniŽ partij, niet alleen aan alle MoldaviŽrs een paspoort geven, maar het hele gebied simpelweg annexeren. Dit is de inzet van het verkiezingsprogramma van de Groot RoemeniŽ partij voor de Europese verkiezingen van juni 2009.

Figuur 2. Noord TranssilvaniŽ hoorde tot 1947 bij Hongarije. ZIE RODE OMCIRKELING.

4.Burgerrechten van staatsburgers.

De burgers van de Roemeense staat zijn de autonome inwoners van RoemeniŽ. Deze Roemeense staatsburgers zijn Roemeenstalig, Hongaarstalig of kunnen tot een andere autonome taalgroep horen. President Basescu heeft nu echter officieel verklaard dat een gedeelte van zijn eigen bevolking minderwaardig is. Immers als mensen Roemeens spreken dan krijgen ze meteen volledige burgerrechten. Burgerrechten die tot op de dag van vandaag in de praktijk worden ontkend aan een groot gedeelte van haar eigen burgers, namelijk de Hongaarstalige inwoners van TranssilvaniŽ.

Figuur 4. Publieke vernederingen van de autonome Hongaarstalige bevolking door de Roemeense overheid.

 

Figuur 5. Etnische samenstelling in MoldaviŽ.

Referenties:

Miljoen MoldaviŽrs mogelijk EU ĖLid.  Spits 23-4-2009† http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2009/04/miljoen_MoldaviŽrs_mogelijk_eu.html

MoldaviŽrs in de rij voor EU-paspoort. Volkskrant 12 Oktober 2006† http://www.volkskrant.nl/buitenland/article358073.ece

Timmermans ĎVerzetí zich tegen een miljoen nieuwe Roemenen. Elsevier23 April 2009 http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Europese-Unie/Timmermans-verzet-zich-tegen-miljoen-nieuwe-Roemenen.htm

LŠszlů TŲkťs.  Communique Moldavian Settlement to Transylvania 27 April 2009 http://www.hungarian-human-rights.eu/Communique Moldavian Settlement to Transylvania 27 April 2009.pdf

Contact:

Figuur 3. Na 1947 maakt Noord TranssilvaniŽ deel uit van RoemeniŽ.† OP DEZE KAART IS DE HONGAARSE AUTONOME PROVINCIE (REG. AUTONOMA. MAGHIARA) NOG TE ZIEN.† ZIE RODE OMCIRKELING.

Figuur 6.Etnische samenstelling† in TranssilvaniŽ.

7. Nieuwe Etnische zuiveringen in de Europese Unie ?

Premier Basescu heeft zich nooit verontschuldigd voor de grove mensen rechten schendingen, die er tegen de oorspronkelijke bevolking hebben plaatsgevonden. Schendingen tegen de eigen staatsburgers. Hij maakt het wel erg bont door zich direct in de interne aangelegenheden van de soevereine staat MoldaviŽ in te mengen. Hopelijk zal dit plan gestopt worden en zal de heer Basescu zijn excuses aanbieden aan zijn eigen burgers, die werden onderdrukt omdat ze net als de MoldaviŽrs de slachtoffers zijn van de politieke indeling van Europa in 1944.

De Hongaarstalige inwoners van TranssilvaniŽ, in het bijzonder de inwoners van Szeklerland, vrezen dat de etnische verhoudingen in Szeklerland worden gewijzigd door de kolonisatie van MoldaviŽrs. De Szeklers hadden in het Europa van na 1947 nog een eigen Autonome Hongaarse Provincie (zie figuur 3). Dit is simpelweg door de Roemeense dictator Ceauşescu opgeheven en tot op de dag van vandaag niet hersteld. De instroom van Moldavische kolonisten in deze regio zal de relatieve etnische harmonie in deze regio bruut verstoren.

8. Illegale uitbreiding van de Europese unie ?

De Europese unie is in 2007 uitgebreid met RoemeniŽ en Bulgarije. Hierdoor zijn de staatsburgers van RoemeniŽ en Bulgarije lid geworden van de Europese unie. Door nu aan 1 miljoen MoldaviŽrs een Roemeens paspoort te geven, wordt de Europese unie illegaal uitgebreid. Er bestaat bovendien geen enkele garantie dat er niet aan nog meer MoldaviŽrs een Roemeens staatsburgerschap cadeau wordt gedaan. Uiteindelijk zijn er nog drie miljoen MoldaviŽrs die geen Roemeens paspoort hebben! In de geschiedenis van de Europese unie heeft zicht nooit, maar dan ook nooit een dergelijke grote en illegale uitbreiding plaatsgevonden.

9. Wat moet er gebeuren ?

Zolang de Roemeense economie nog aan het miljarden infuus van Brussel ligt, zal de Roemeense regering niet ongevoelig zijn voor kritiek van haar donateurs. Hopelijk zal de Nederlandse en de Europese politiek de moed hebben om gepast op te treden en zodoende een escalatie voorkomen. Tevens spreken we de hoop uit dat de Europese unie kritisch zal kijken naar de verplichtingen die de Roemeense staat tegen haar eigen bevolking heeft. En last but not least mogen ook de Europese verdragen gemonitord worden. Wellicht kan er in Brussel ook kritischer worden gekeken naar de dagelijkse praktijk van het Roemeense bestuur.

Het spreekt voor zich dat de Roemeense regering deze wetgeving per direct dient terug te draaien en dient er voor te zorgen dat de Europese verdragen worden nageleefd. We spreken de hoop uit dat er ook in Nederland burger initiatieven zullen worden ontplooid om deze illegale uitbreiding en de voorgenomen etnische zuivering te stoppen en te doen voorkomen.

Drs. G. Landman

European Committee Human Rights Hungarian Central Europe     April 2009

OP DIT BORD BIJ DE INGANG VAN DE STAD KOLOZSVŃR (CLUJ-NAPOCA) VALT TE LEZEN DAT ďROEMEENS DE OFFICIELE TAAL VAN ROEMENIň ISĒ

OP DIT BORD STAAT WELKOM IN CLUJ-NAPOCA IN 7 TALEN, ECHTER NIET IN DE TAAL VAN 19 % VAN DE AUTONOME HONGAARSTALIGE BEVOLKING.

BRON : EUROMINORITY.ORG